Thursday, 11 February 2016

Iarrthóir ainmnithe ag Fís Nua i dTír Chonaill don Olltoghchán Dála 2016


Ag cruinniú roghnúcháin i Leitir Ceanainn ar an Domhnach 7ú Feabhra 2016 rinneadh Cordelia Nic Fhearraigh a ainmniú mar iarrthóir olltoghcháin thar ceann an páirtí polaitíochta Fís Nua.

Sheas Cordelia Nic Fhearraigh thar ceann Fís Nua mar iarrthóir toghcháin do Pharlaimint na hEorpa sa bhliain 2014 agus, gan aon maoiniú agus gan ach agallamh amháin déanta aici leis na meáin, d’éirigh léi cúpla míle vóta a fháil.

Is gníomhaí pobail í le 13 bliain anuas agus is ball bhunaidh í den grúpa comhshaoil Meas Iarthuaisceart. Sheas sí leis an fheachtas i gcoinne an ionraidh ar an Iaráic agus leis an fheachtas i n-éadan na déine. Bhí páirt lárnach aici san fheachtas áitiúil in aghaidh an mhuirear teaghlaigh agus an cáin ar dhabhacha séarachais. Is iar-oifigeach teanga agus iar-stiúrthóir le Pobail Le Chéile í (Clár um Fhorbairt Pobail) agus is ball í de Choiste na mBailte Slachtmhara Ghort a’ Choirce. Tá sí fosta ag tacú leis an fheachtas in éadan na dtáillí uisce agus ar phríobháidiú sholáthar uisce na tíre.

Chaith sí 10 mbliana i bpost riaracháin san earnáil déantúsaíochta i nGaoth Dobhair go dtí gur dhruid an cuideachta de thairbhe leachtú sa bhliain 2002. D’oibrigh sí i roinnt poist sealadacha san earnáil phoiblí ina dhiaidh sin agus tá sí dífhostaithe faoi láthair. Tá staidéar déanta aici ar Fraincís, Gearmáinis, aistriúchán, suathaireacht spóirt/corp, gnó agus cuntasaíocht.

Rugadh Cordelia i mBéal Feirste, Co. Aontroma agus tógadh i nGaoth Dobhair agus i gCloich Chionnfhaolaidh i dTír Chonaill í. Is cainteoir dúchais Gaeilge í agus bíonn sí gníomhach i gcur chun cinn na teanga, i gcúrsaí timpeallachta/turasóireachta agus sa sochaí go ginearalta.

Tá sí ag glacadh páirt san fheachtas toghcháin seo d’Olltoghchán Dála 2016 chun rogha malartach a thabhairt do thoghthóirí agus chun bolscaireacht a thabhairt don pháirtí FÍS NUA.

‘Táimid inár gcónaí i sochaí comhroinnte agus ba cheart go mbeadh sé mar sprioc chomhpháirteach againn meas agus comhionannas a bheith sa sochaí comhroinnte sin.’

No comments:

Post a Comment