Friday 12 February 2016

Aitheantas don Ghaeilg in earnáil na turasóireachtaDeir Cordelia Nic Fhearraigh, iarrthóir olltoghcháin ón pháirtí Fís Nua go bhfuil an turasóireacht fíorthábhachtach don tír ach nach bhfuil aitheantas ar bith á thabhairt d’ár dteangaidh dúchais, an Ghaeilg, san earnáil seo.

Ó bunaíodh ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’ (nó an Wild Atlantic Way) sa bhliain 2014 tá an béim ar fad ag an togra turasóireachta seo ar chaithimh aimsire faoin spéir, an aclaíocht agus tiomáint an ghluaisteán amuigh ar chósta iarthar na tíre. Ach tá an margaíocht agus an bolscaireacht uilig déanta i mBéarla – sna meáin, ar na t-idirlín agus thar lear - agus gan aitheantas ar bith tugtha don Ghaeilg ná do na ceantracha iargúlta Gaeltachta atá amuigh ar imeall chósta iarthar na tíre ó Thír Chonaill go Corcaigh. Tá ar laghad €10 milliúin caite ar chomharthaíocht ar fud na tíre, comharthaí nach dtabharann comhionannas don Ghaeilg ná don Ghaeltacht.

‘Tá an Ghaeltacht truaillithe le comharthaí Shlí an Atlantaigh Fhiáin’ a dúirt Cordelia Nic Fhearraigh, ‘agus is cosúil nár dearnadh plé ar bith ar chomharthaíocht Gaeilge sna ceantracha Gaeltachta, bíodh is go bhfuil géarchéim leis an teangaidh dúchais anois sna ceantracha Gaeltachta céanna agus tá scéimeanna pleanála teanga ar siúl ag grúpaí pobail leis an Ghaeilg a chaomhnú agus a bhuanú. Fosta, níl aitheantas ar bith tugtha do na logainmneacha Gaeilge nó Gaeltachta in aon léarscáil nó cáipéis margaíochta atá táirgthe ag an togra turasóireachta seo ar fud na tíre agus thar lear.’

Is í earnáil na turasóireachta ceann de na hearnálacha is mó sa tír ó thaobh na fostaíochta de agus ba cheart aitheantas ar leith bheith tugtha do na ceantracha Gaeltachta, tearmainn na teanga, san earnáil sin.

Aitheantas macasamhail:
Deis do ghnóanna Gaeltachta clárú le hearnáil na turasóireachta trí mheán na Gaeilge.
Suíomh idirlíon ar leith don Ghaeltacht agus d’eagraisí agus gnóanna Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht.
Oifigí eolais dátheangach taobh amuigh den Ghaeltacht agus lán-Ghaeilge taobh istigh den Ghaeltacht do chuairteoirí.
Cúrsaí lonadóireachta trí mheán na Gaeilge.
Cúrsaí d’eagraisí agus gnóanna Gaeltachta ar caidé mar dhul i ngleic leis an cuairteoir nach bhfuil Gaeilge aige/aici.

Fosta, diomaite den ghluaisteán, ba cheart béim níos mó a chur ar mhodhanna taistil eile ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, atá níos sláintiúla agus inbhuanaithe, macasamhail an rothaíocht, cosáin fhad-achair agus turais capall agus cóiste/carr. Olltoghchán Dála 2016   (Dáil General Election 2016)

No comments:

Post a Comment