Monday 15 February 2016

Aineolas na meáin Béarla ar lean...

Fuair mé teachtaireacht ón Tírconaill Tribune inné, Dé Domhnaigh 14ú Feabhra 2016, ag gabháil leithscéal as an mbotún faoi ainm an Pháirtí agus go ndéanfaidh siad an t-ainm ceart a úsáid le mo ghrianghraf ó seo amach. Níl mé 'rá go bhfoilseoidh siad rud ar bith eile...gidh is go bhfuil mé ag éisiúint preasráitis go hiomlán i nGaeilge.

Fuair mé teachtaireacht ríomhphoist Béarla ó RTÉ. Tá siad ag déanamh físeán d'achan iarrthóir le cuir ar an t-idirlín. Ach tá an stiúideo i Sligeach (nach bhfuil an craoltóir náisiúnta nuachta sásta fiú theacht aníos chomh fada le Tír Chonaill?...an contae tréigthe agus mar sin de..). Sheol mé ríomhphost Gaeilge ar ais chucu....faic freagra a bhfuair mé...??

Tá mé ag seoladh preaséisiúintí Gaeilge chuig na meáin contae - scríofa agus craolta. Níl a fhios agam an bhfuil siad ag déanamh iarracht iad a léamh nó nach bhfuil. Níl nuachtán Gaeilge ar bith againn ach fosta, níl 'leathanaigh Gaeilge/Gaeltachta' ar bith sna nuachtáin Béarla i dTír Chonaill nó níl an chuma air go bhfuil siad ag déanamh mórán iarrachta aitheantas a thabhairt don Ghaeilg ná don Ghaeltacht. Ní fheictear na logainmneacha Gaeltachta sna hailt a scríobhtar fá ócáidí a tharlaíonn sa Ghaeltacht agus ní bhíonn na hailt seo scríofa i nGaeilg ach 'oiread. Agus na leathanaigh spóirt? Bhoil ar laghad tá leathanaigh áirithe in achan nuachtán curtha ar leataobh d'imeachtaí spóirt, ach arís, níl aitheantas ar bith tugtha don Ghaeltacht ná don Ghaeilge iontu.

Ní thuigim cad chuige, sa lá atá inniu ann, nach dtig leis na meáin Béarla na hócáidí agus na himeachtaí a tharlaíonn sa Ghaeltacht a thuairisciú trí mheán na Gaeilge. Nach mbeadh sé ina dheis foghlama daofa siúd a bhíonn ag iarraidh ár dteangaidh dúchais a fhoghlaim?

No comments:

Post a Comment