Saturday 13 February 2016

Eolas breise faoin pháirtí Fís Nua agus an t-iarrthóir Cordelia Nic FhearraighCúlra polaitíochta
Bunaíodh an páirtí polaitíochta Fís Nua sa bhliain 2010. Is páirtí muid a sheasann don eacnamaíocht shóisialta agus don ‘Staid Eacnamaíoch Seasmhach’. Is fís comhionannais, cuimsiú sóisialta agus cumasú d’achan duine atá againn.

Na trí tosaíochtaí is mó má thoghtar mé:
1.  Cosc ar tháillí agus méadair uisce. Cosc ar phríobháidiú soláthar uisce na tíre. Cosc iomlán ar fraiceáil agus aon cheadúnais taiscéalaíocht atá bronnta cheana féin a tharraingt siar.
2.  Tacaíocht do pholasaithe Gaeilge agus Gaeltachta m.sh Aireacht ar leith don Ghaeilg agus don Ghaeltacht, athbhreithniú iomlán ar Údarás na Gaeltachta, leasú ar Acht na nTeangacha Oifigiúla.
3.  Tacaíocht do pholasaithe athrú aeráide chun astuithe carbóin na tíre a laghdú agus modh maireachtála inbhuanaithe a chothú m.sh. úsáid níos stuamaí a bhaint as ár gcuid acmhainní nádúrtha – tailte, coillte, locha, aibhneacha, aigéin, an ghaoth agus an ghrian. Éagsúlacht fuinnimh inathnuaite a chur ar fáil trí thograí úinéireacht pobail agus comharchumainn a bhunú chun sochar pobail áitiúla.

Rud inteacht suimiúil agus neamhghnách fá dtaobh domh:
Bhí mé rannpháirteach sa chéad ‘Tum Lom’ do charthanacht ailse.


Staid Eacnamaíoch Seasmhach = Steady State Economics
Astuithe carbóin = carbon emissions
Tum Lom = dip in the nip

No comments:

Post a Comment