Saturday 27 February 2016

An bhfuil mé ar mire? Ag snámh in éadan an easa?

Sheas mé san olltoghchán 2016 le aitheantas a thabhairt don pháirtí Fís Nua. D'éirigh liom 70 chéad bhóta a fháil. Mo bhuíochas leis na daoine siúd a chaith an chéad bhóta domh.

Mo bhuíochas fosta leis an cuidiú a tugadh domh. Cha raibh airgead ar bith agam agus, mar sin, cha raibh agam ach feachtas bheag. Ní aontaím le póstaeirí agus sílim gur cur amú airgead atá iontú.

Is cainteoir dúchais Gaeilge mé agus tá me i mo chónaí sa Ghaeltacht agus, mar sin, chinn mé triall a bhaint as m'fheachtas a dhéanamh go hiomlán tré mheán na Gaeilge - dúshlán mhillteanach. Rinneadh dáilcheantar amháin de Thír Chonaill agus de thairbhe seo cuireadh an Ghaeltacht (sean dáilcheantar na nGleanntach) isteach leis an chuid eile den chontae (ceantar an dátheangachais). De thairbhe seo, bhí sciar den phobal nach bhfacaidh m'fheachtas ar chor ar bith. Cuireadh píosa de dheisceart na contae isteach le dáilcheantar Shligigh, Liatrom agus píosa den Chabhán fosta.

Bhí constaicí romham ó thaobh na meáin Béarla - rinne siad uilig teagmháil liom i mBéarla. Fuair mé teagmháil amháin ó na meáin náisiúnta i mBéarla agus sin a bhí ann. Rinne nuachtán áitiúil amháin Béarla teagmháil liom as Gaeilge. Maith go raibh iriseoir ón Ghaeltacht le líofacht Gaeilge acu. (An sin fostaíocht do chainteoir Gaeilge?). Rinne nuachtán amháin náisiúnta ar líne teagmháil liom i nGaeilg briste.

Achan ríomhphost dá raibh ag teacht isteach ag cuardú geallúintí uaim d'fheachtais/ghnímh, nó más ceistneoir a bhí le líonadh isteach, is i mBéarla a bhí siad uilig. Sheol mé freagraí ríomhphoist i nGaeilg ar ais chucu. Fuair mé cúpla 'Go raibh maith agat'. Thacaigh mé le feachtas nó beirt tré cúpla cnaipe a chliceáil agus mo sheoladh ríomhphost a thabhairt. Beidh orm an easpa Gaeilg ar na feachtais sin a cheistiú.

Taobh amuigh den Ghaeltacht bhí achan rud i mBéarla. Cruinnuithe poiblí nó díospóireachtaí eagraithe ag pobail áitiúla, ag grúpaí, ag brúghrúpaí nó ag na meáin - is i mBéárla a bhí siad uilig. Cha raibh ar mo chumas taisteal chuig na hócáidí seo c'bith nó bhí ganntanas maoiniú agam. D'fhreagair mé na cuirí uilig as Gaeilge - agus cha bhfuair scéala ar bith ar ais...

Sheol mé preaséisiúintí Gaeilge chuig na meáin áitiúla uilig, scríofa agus craolta, agus chuig seomra nuachta (Gaeilge) RTÉ. Ní dóigh liom go raibh páirtí ar bith eile ag déanamh seo (preaséisiúintí Gaeilge) agus chuirfeadh sé iontas orm dá mbeadh na meáin craolta Gaeilge ag fáil preaséisiúintí ar bith as Gaeilge ó pháirtí nó iarrthóir neamhspléach ar bith eile. Le bheith féaráilte, phriontáil siad scéal nó beirt domh agus chloígh siad leis an Ghaeilg.

Ag éisteacht le RTÉ1 is tráchtaireacht olltoghcháin go hiomlán Béarla atá acu ó thús go deireadh - náireach agus muid ar tí Éirí Amach 1916 a chomóradh.

Ní thuigim cad chuige nach bhfuil achan ionad cuntais sa tír ag feidhmiú go dátheangach. Is ar éigean gur chuala mé fógraí agus torthaí na cuntais tré mheán na Gaeilge agus mé ag éisteacht leis an raidió.

Mar sin, bhí 4 oiread constaicí romham san olltoghchán seo: 1. Is páirtí úr iad Fís Nua - eagraithe ar dhóigh difriúil ar fad ó na páirtithe eile (silím nár thuig na meáin sin). 2. Ganntanas airgid. 3. Feachtas Gaeilge. 4. Is bean atá ionam agus is tír í seo nach dtabharann mórán aitheantais do mhná i saol na polaitíochta.

An bhfuil mé ar mire? Ag snámh in éadan an easa?

Tá sé de cheart ag saoránach ar bith sa stáit seo a n-ainm a chur chun tosaigh le seasamh san olltoghchán. Seasann daoine ar chúiseanna difriúla agus níl feidhm ort cloígh leis na sean-nósanna ná leis an bealach 'traidisiúnta' le rudaí a dhéanamh. Shíl mé go bhfaighinn uimhir níos airde bhótaí ná an 70 a fuair mé ach, leis na constaicí a bhí romham, glacaim leis an toradh a tugadh.

No comments:

Post a Comment