Saturday 13 February 2016

Geilleagar ísealcharbóin tábhachtach ó thaobh athrú aeráide deDeir Cordelia Nic Fhearraigh, iarrthóir olltoghcháin don pháirtí Fís Nua, go bhfuil sé tábhachtach tacaíocht a thabhairt do gheilleagar ísealcharbóin agus fhuinnimh inathnuaite leis an athrú aeráide a chosc.

Tá sé riachtanach dúinn, agus an aeráid i mbaol, modh maireachtála inbhuanaithe a chothú m.sh. úsáid níos stuamaí a bhaint as ár gcuid acmhainní nádúrtha – tailte, coillte, locha, aibhneacha, aigéin, an ghaoth agus an ghrian.

‘Is fiú éagsúlacht fuinnimh inathnuaite a chur ar fáil trí thograí úinéireacht pobail agus comharchumainn a bhunú chun sochar pobail áitiúla.

Ba cheart díriú ar thograí macasamhail grianchumhacht, cumhacht gaoithe amach ón chósta, agus mionchórais gaoithe ar an gcladach chomh maith le táirgeadh bithmhais go háitiúil agus táirgeadh cumhacht is teas in éineacht’ a dúirt sí.

Tá géarchéim leis an athrú aeráide sa domhan agus tá dualgas orainn ár lorg coise na n-astuithe carbóin a laghdú le go mbeadh domhan folláin ann do na glúnta a bheas ag teacht inár ndiaidh.

Tá Fís Nua glan in éadan aon fraiceáil le geas scealla a bhaint as faoin talamh agus dhéanfadh muid cibé ceadúnais taiscéalaíochta atá bronnta cheana féin a tharraingt siar.

Bheadh Fís Nua ag cuardú comhoibriú uile-pháirtí ar astaíochtaí carbóin na hÉireann a ghearradh 5% achan bhliain.
Olltoghchán Dála 2016 (General Election 2016)


Cumhacht is teas in éineacht = combined heat and power
Lorg coise na n-astuithe carbóin = carbon emissions footprint
Geas scealla = shale gas
Astaíochtaí carbóin = carbon emissions

No comments:

Post a Comment