Monday, 22 February 2016

Foinse eolais eile (i mBéarla dar ndóighe) fá iarrthóirí toghcháin...in éineacht leis an Irish Times

Bhí deis agam mo chuid sonraí a chur ar an suíomh gréasáin seo:

whichcandidate.ie

Duine inteacht in Ollscoil Luimnigh atá ina mbun. Rinne mé iarracht logáil isteach ach fuair mé rabhadh go mb'fhéidir nach bhfuil an suíomh sábháilte...

Sheol mé ríomhphost ag cuir m'imní in iúl:-

Rinne mé iarracht logáil isteach san suíomh seo ach tá mé ag fáil rabhadh 'insecure website' agus, mar sin, nílim rochinnte an bhfuil sé sábháilte nó nach bhfuil. Níor lean mé leis an logáil isteach de thairbhe seo.

Is trua nach bhfuil leagan dátheangach agaibh den tsuirbhé/ceistneoir seo nó ba mhian liom mo chuid sonraí a thabhairt trí mheán na Gaeilge. Is iarrthóir olltoghcháin mé atá lonnaithe sa Ghaeltacht agus is í an Ghaeilg (chéad teangaigh na tíre) mo theangaigh dhúchais - an teangaigh a labhraím achan lá agus an modh cumarsáide atá mé ag úsáid i m'fheachtas toghchánaíochta san olltoghchán seo.

B'fhéidir go ndéanfadh Ollscoil Luimnigh iarracht níos fearr leis an Ghaeilg a chur chun tosaigh an chéad uair eile agus rogha a thabhairt d'iarrthóirí cé acu bhur gceistneoirí a líonadh isteach as Gaeilge nó as Béarla (mar eolas: tá dhá theangaigh oifigiúla sa tír), agus an rogha céanna a thabhairt do bhótóirí a bhíonn ag cuardú eolais ar na hiarrthóirí céanna.

Agus tamall gearr ina dhiaidh sin fuair mé freagra:-

 Dear Cordelia,

Thank you for getting in touch. I will reply in English as my Irish isn't good enough I'm afraid. This is also the reason why the site isn't available as Gaeilge. I'm running it on a shoestring so don't the resources to take that on, although I agree it would be better if an Irish version was available.

I'm not sure why you got the 'insecure website' message, nobody else has reported that to me. You set a password for your profile page, so no-one else is able to tamper with it. I haven't had any complaints from any of the other candidates around the country.

I hope you decide to fill in your details on the site, but if you don't then that is of course your prerogative.


Char mhol mé leagan Gaeilge ach leagan dátheangach. Ma bhíonn an dá theangaigh feiceálach sa réimse amháin tchí daoine an Ghaeilg (agus an Béarla le chéile), diomaite den teangaigh dúchais bheith scuabtha ar leataobh má bhíonn an dá leagan scartha. Nach seo an cineál scuabadh ar leataobh atá ag tarlú leis an Ghaeilg - agus an Ghaeltacht?

B'fhearr liom i bhfad dá mbeadh leagan dátheangach agus leagan go hiomlán Gaeilge ar fáil ach b'fhéidir go mbeadh barraíocht acmhainní á úsáid...


Sheol mé cuireadh beag ansin chuig an duine seo:-

Beidh fáilte romhat go dtí'n Ghaeltacht am ar bith, agus beidh deis agat ansin feabhas a chuir ar do chuid Gaeilge, sa dóigh is go bhféadfaí freagraí a thabhairt ar ríomhphoist as Gaeilge.

No comments:

Post a Comment